Aandoeningen

 

Chronische pijn in de hals, Stijve nek,
Beknelde zenuw in de nek, Nekklachten

Patiënten krijgen vaak te horen dat de pijn in hun nek wordt veroorzaakt door een beknelde zenuw, een tussenwervelschrijf, arthritis of een verschoven wervel. In werkelijkheid kan hun pijn alleen te wijten zijn aan myofasciale triggerpoints (kleine spierknoopjes) in overbelaste of geblesseerde spieren in de bovenrug en schouders. Dit is de visie die wordt uitgedragen door de artsen Janet Travell en David Simons in veelgeprezen mediche standaardwerk, Myofascial Pain and Dysfunction: The Trigger Point Manual.

Afgeleide pijn
Triggerpoints leiden pijn af; d.w.z., ze sturen hun pijn naar een andere plek. Deze fysieke afstand tussen oorzaak en gevolg is de reden waarom pijn zo vaak frustreert en zo moeilijk te verdrijven is. Het kan zijn dat je de oorzaak van de pijn in je nek nooit vindt, wanneer je alleen maar in je nek zoekt. De conventionele pijnbehandelingen bereiken vaak hun doel niet omdat ze zich richten op de pijnlijke plek zelf, terwijl ze de ware oorzaak van de pijn vaak over het hoofd zien en dus niet behandelen, namelijk, de myofasciale triggerpoints die op enige afstand kunnen liggen.

Als de kleine spieren in de nek, de mulitifidi en rotatoren spieren die de nekwervels met elkaar verbinden, verkort en overspannen zijn, kunnen ze de nekwervels van hun plaats trekken. Deze kleine spiertjes zijn de enige nekspieren die pijn veroorzaken.

Travell en Simons laten zien dat triggerpoints in de trapezius en levator scapulae van de bovenrug en schouders meestal de enige oorzaak zijn van pijn en stijfheid in de nek. Interessant genoeg, veroorzaken triggerpoints in de grote nekspieren, zoals de splenius en semispinalis geen pijn in de nek, maar alleen hoofdpijn.

Wetenschappelijk foutieve diagnose
Vaak worden Röntgennfoto's van arthritis of een geplette tussenwervelschijf om een operatie op de nek te rechtvaardigen, ook al zijn dit soort operaties slechts zelden succesvol bij het verhelpen van de pijn. Verbazend genoeg kunnen de arthritis sporen die op deze foto's te zien zijn vaak heel pijnloos zijn. Triggerpoints zijn verreweg de meest waarschijnlijke oorzaak. Travell en Simons menen dat spieren die zijn aangetast door triggerpoints aan de wortel kunnen liggen van vele ogenschijnlijke tussenwervelproblemen, vanwege de abnormale spanning die ze op de wervels kunnen uitoefenen. Chronische in de rugspieren kunnen de compressie van zenuwen en schijven feitelijk veroorzaken.

De gevaren van stretching
Zelfs als je zo gelukkig bent en het mes van de chirurg aan je voorbij ziet gaan, kan een conservatieve therapie voor nekklachten net zo ongepast zijn als een operatie. Velen hebben tot hun spijt ontdekt dat de obsessie van sommige fysiotherapeuten met rek en strekoefeningen hun nekpijn alleen maar heeft verergerd, en vaak alleen maar een verlammende pijn tot gevolg had.

De denkfout achter 'genees'middelen

Nog erger is de farmaceutische behandeleing van het hele lichaam voor iets dat duidelijk een plaatselijk probleem is. Het behandelen van nekpijn met recepten voor pijnstillers, ontstekingsremmers en spierverslappers doet denken dat de behandelaar weinig afweet van triggerpoints en afgeleide myofasciale pijn. De medische gebruikt deze remedies, met hun ontontkoombare neveneffecten, veel te vaak.
Met name het gebruik van pijnstillers bij nekklachten is niet slim, omdat ze de illusie wekken dat je iets goeds doet, terwijl je het probleem in werkelijkheid alleen maar verstopt. Pijnstillers verergeren een myofasciaal probleem doordat ze je in staat stellen door te gaan met het overbelasten van spieren die al in de problemen zijn. Pijn heeft iets te zeggen. Het is geen goede geneeskunde om zijn stem te verstommen en de boodschap te verdoezelen. www.triggerpointboek.nl

   
CorpusVitae Sportmassage Triggerpointtherapie - Einderstraat 73E - 6461 EN Kerkrade - tel. 0628247502 - roger@corpusvitae.nl